Forening

FHI – Kondi

Fløng Kondi har klubhus i den gamle pedelbolig ved Fløng Skole.
Klubhuset ligger lige ved siden af svømmehallen og adressen er Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene.

FLØNG KONDI HISTORIE

LØB
Den 4. april 1990 holdt gymnastikafdelingen i Fløng generalforsamling og godkendte på opfordring af Hans Pedersen oprettelsen af Fløng Kondi.

Hans Pedersen påtog sig opgaven sammen med nogle af gymnastikafdelingens medlemmer.

Det første løb fandt sted torsdag den 3. maj 1990 med 15 fremmødte – søndagen efter var der 25 deltagere.

På gymnastikafdelingens generalforsamling i 1991 besluttede man, at Fløng Kondi blev en selvstændig afdeling.

Den 2. april 1991 holdt man stiftende generalforsamling med deltagelse af næsten samtlige medlemmer.
En del af de løbere der var med fra starten er stadig medlem.
Vores medlemstal er på ca. 120 løbere og power walkere

POWER WALK
Den 1. april 2002 startede vi med Power Walk.
Det blev en enorm succes fra første dag.
Der var så mange power walkere at de måtte opdeles i hold.

Det første år var der 118 power walkere.
Vores medlemstal er nu på ca. 35 power walkere.

INLINER
I foråret 2000 startede klubben en inlinerafdeling med uddannede instruktører til at undervise de første 3 gange.

Det første år var der 26 rullere.
Men allerede året efter var deltagelsen dalende.
I 2003 besluttede Fløng Kondi af lukke inlinerafdelingen.

BEGYNDERTRÆNING
I foråret 2007 besluttede Fløng Kondi at starte begyndertræning op målrettet mod helt nye løbere og power walkere

Det var fra starten en stor succes – med 57 tilmeldte nybegyndere.
Klubben har besluttet fremover at starte nybegyndertræning op hvert år i april måned.

MARATHONTRÆNING
Januar 2009 startede klubben en målrettet træning mod Københavns Marathon i maj måned 2009.
Træningen var en stor succes og i maj 2009 gennemførte 17 løbere fra Fløng Kondi Københavns Marathon.

Klubben vil fremover også have denne træning som en del af tilbuddet til klubbens medlemmer.

TRI
I 2011 gennemførte 4 medlemmer af Fløng Kondi Copenhagen Challange. I 2011 besluttede Fløng Kondi at støtte op omkring TRI træning.

Blandt andet er det lykkedes, at få svømmetider – sammen med Roskilde Tri – i Fløng svømmehal fra 1. august 2012.

Facebook gruppe til TRI træningen