Forening

FDF Hedehusene

FDF er idébestemt børne- og ungdomsarbejde. Vores målsætning er, at det altid skal være spændende, sjovt og anderledes at være til FDF. Vi lægger stor vægt på, at være ude en del af møderne, og det er derfor vigtigt altid at huske udetøj. Det er også en god idé ikke at tage det nyeste tøj på – man kan godt gå hen og blive lidt beskidt!

De ugentlige møder holdes i “Kredshuset” på Charlottegårdsvej 2B. Alle aldersgrupper mødes normalt hver torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20.00. Herudover holdes der løbende weekendture og lejre samt andre arrangementer. Det vil altid være muligt, at læse nærmere om de enkelte arrangementer i kredsens medlemsblad “Blæseren”, som udkommer 10 gange om året.

I Blæseren findes også klassernes mødeprogrammer og andre praktiske oplysninger, som fx navne og adresser på de enkelte ledere.