Forening

De grønne Pigespejdere Taastrup

De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

Vision
De grønne pigespejdere vil være en stærk organisation, der rækker længere ud end egne medlemmer og gør en forskel i piger og kvinders liv. Vi vil sikre kvalificerede ledere på rette poster og udgøre en attraktiv og synlig samarbejdspartner.

Spejderløfte

Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud ved at leve efter Hans vilje.

Spejderlov

En spejder skal:
Tale sandhed
Stifte fred
Dele med andre
Være en god kammerat
Værne om naturen
Vise hensyn og hjælpe andre
Leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke