Forening

DCAA – Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA’s formål

At rådgive om afhængighedssygdomme, herunder også mindre kendte afhængigheder

At henvise til relevante behandlingssteder

At henvise til selvhjælpsgrupper.

Der henvises blandt andet til:
– Anonyme Alkoholikere (AA)
– Anonyme Hashafhængige (MA)
– Anonyme Narkomaner (NA)
– Familiegrupperne Al-Anon og Nar-Anon (pårørende til alkohol- og stofmisbrugere)
– Voksne børn af alkoholikere (ACA)
– Anonyme sex- og kærlighedsafhængige (Sex and Love Addicts Anonymous, SLAA)
– Anonyme Overspisere (OA)
– Anonyme Spillere (GA)

At udbrede kendskabet til afhængighedssygdomme, forebyggelse og behandling via information, foredrag, møder, kurser samt kontakt til arbejdspladser, myndigheder, hospitaler mv.

Foreningen er upolitisk og uden tilknytning til nogen religiøs bevægelse.