Forening

Dansk Handicap Forbund

Om Dansk Handicap Forbund
Dansk Handicap Forbund er en medlemsstyret, landsdækkende organisation med 8.000 medlemmer, 51 lokalafdelinger, fire specialkredse.

Vores historie
Siden 1925 har vi kæmpet for at forbedre levevilkårene for mennesker med bevægelseshandicap, også i ulande, hvor vi er kendt for at samarbejde med vores søsterorganisationer. Vi er en folkelig bevægelse – en handicappolitisk, men ikke partipolitisk, interesseorganisation skabt nedefra af en bred skare af mennesker med mange forskellige bevægelseshandicap.

Vores mission
Vi kæmper for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre.

Vores værdier
* Vi er den rummelige ‘fagforening’ og ‘familie’ for alle mennesker med bevægelseshandicap.
* Vi er deres nødvendige talerør og vedholdende vagthund.
* Vi er deres kompetente rådgiver og vejleder.
* Vi er myndighedernes respekterede modpart og sparringspartner.
* Vi er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både lokalt, nationalt og globalt.
* Vi er et medlemsstyret forbund med tro på fællesskabets styrke og muligheder.
* Vi er stolte af vores traditioner og udvikler os i takt med tiden og medlemmerne.

Vores vision
* Vi vil skabe netværk og knytte bånd mellem mennesker med bevægelseshandicap – og styrke vores fællesskabsfølelse.
* Vi vil være toneangivende inden for kompensation og rettigheder.
* Vi vil være den førende organisation inden for tilgængelighed.
* Vi vil være det uundværlige forbund for både yngre og ældre.
* Vi vil være kendt af alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark.

Vores strategi
Dansk Handicap Forbund arbejder i øjeblikket med en større strategiplan for de kommende års arbejde. Planen skal vedtages på forbundets kongres i oktober 2012.

Vores lokalafdelinger
I vores 51 lokalafdelinger mødes medlemmerne til socialt samvær, politiske møder. De 350 tillidsfolk arbejder tillige med den kommunale handicappolitik og tilgængelighed.

Vores specialkredse
Vores fire specialkredse samler medlemmer med særlige fælles behov og interesser:

-Forældrekredsen – for forældre til børn med handicap
-Ungdomskredsen – for unge mellem 14 og 35 år
-Amputationskredsen – for mennesker der er amputeret
-RYK – for mennesker med rygmarvsskade