Forening

Dansk Cyklist Forbunds

Dansk Cyklist Forbunds formål er:
1. At skabe større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed, komfort og oplevelsesrigdom for cyklister i hverdagen og fritiden.
2. At få flere til at cykle mere.
3. At fremme cyklisme til gavn for folkesundhed, natur og miljø.
4. At nedbringe trafikkens belastning af miljøet.
5. At sikre, at cyklen bliver betragtet som et ligeværdigt transportmiddel.
6. At opnå et bedre samspil mellem cyklen og andre transportmidler.
7. At sikre, at alle mål kan nås på cykel uden omveje.