Forening

CityKirkens Fritidsforening

Foreningens formål er at drive et kristent fritidsmiljø, hvor de unge gives mulighed for positivt samvær og engagement i lokalmiljøet.

Foreningen er tilknyttet landsorganisationen: Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Vi har aktiviteter for tre aldersgrupper:

-De 3-10 årige mødes:
Søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 8

-De 11-14 årige mødes:
Søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 8

-De 15-25 årige mødes:
Fredag aften i City Kirkens hus, Ahornvej 3

Kontaktpersoner:
Allan Lund Tolberg, allan.lund@citykirken.dk
Helle Christensen, helle@chr.dk