Forening

Boligsociale Frivillighedsformidling

formål
– At understøtte konkrete frivillighedsprojekter til gavn for Charlottekvarteret, f.eks. forskønne området, skabe netværk mellem kvarteret og den omkringliggende by, knytte kvarterets borgerne tættere sammen, eller hjælpe udsatte grupper i kvarteret.
– At gøre en særlig indsats overfor etniske minoritetsgrupper. Indsatserne skal synliggøre det frivillige arbejde over for etniske minoritetsgrupper og servicere minoritetsforeningerne.
– At inddrage flere frivillige foreninger i opgaveløsningen på det boligsociale område og styrke allerede eksisterende frivillige foreninger i Charlottekvarteret.
– At fremme den frivillige indsats i Charlottekvarteret gennem oplysning om frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og formidling af frivilligt arbejde i Charlottekvarteret.
– At bidrage til en forankring af bæredygtige frivillige aktiviteter, der opstår på baggrund af beboernes interesser.
– At bidrage til at skabe et foreningsliv, der afspejler kvarteret multikulturelle særpræg.