Forening

Bloddonorerne i Danmark

Bloddonorerne i Danmark – i det følgende kaldet BiD – har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.
BiD er en landssammenslutning af bloddonorkorps i Danmark.

BiD har til opgave at fremme bloddonorsagen og at varetage bloddonorernes interesser.
Det er BiDs mål at sikre, at der overalt i Danmark – og til enhver tid – er det fornødne antal frivillige og ubetalte bloddonorer til at sikre forsyningen med blod og blodprodukter til landets sygehuse.

BiDs landskomité fastsætter retningslinjer for bloddonorvirksomhed.
BiD repræsenterer de lokale bloddonorkorps og regionsbestyrelser i national og international sammenhæng.