Forening

Blåkilde Keramikklub

Klub for arbejde med ler.
Keramikklubben holder til i Trekanten G 16.
Klubaften tirsdag fra kl. 19.

Kontaktperson: Lis Michelsen. Sekskanten I 9, Tlf. 77 99 49 18