Forening

Balance i Frihed

Balance i frihed (BLF) er et landsdækkende, privat og frivilligt initiativ. Det er tilbudet om et netværk, der støtter og hjælper pårørende til nuværende og tidligere indsatte i Danske fængsler, arresthuse og pensioner!