Forening

Ammesti International

Amnesty er en global bevægelse med mere end 3 mio. støtter, medlemmer og aktivister, som er fordelt på mere end 150 lande, hvor vi arbejder for at stoppe grove menneskerettighedskrænkelser.

Formål
Vi arbejder for, at alle mennesker har alle de rettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og andre menneskerettighedskonventioner.

Medlemmers støtte
Vi er uafhængige af regeringer, politiske ideologier, økonomiske eller religiøse interesser, og vores arbejde finansieres primært af donationer og medlemskontingenter. Bliv medlem eller støt med et enkeltbeløb.

Research
Vi arbejder ved at dokumentere grove menneskerettighedskrænkelser over hele kloden. Amnestys researchere tager på fact finding-missioner og samarbejder med lokale menneskerettighedsforkæmpere og organisationer. Læs vores rapporter.

Aktioner og kampagner
Vi arbejder ikke kun ved at dokumentere og blotlægge menneskerettighedskrænkelser, men arbejder aktivt for en bedre verden gennem offentlige aktioner og internationale kampagner. Her mobiliserer vi vores medlemmer og støtter til at lægge pres på regeringer, selskaber og internationale institutioner. Se vores arbejdsområder

Amnesty Danmark
I Danmark har Amnesty International flere end 100.000 medlemmer, som støtter bevægelsens arbejde både i Danmark og internationalt. Vi er stærke, fordi så mange bakker op om vores arbejde, og fordi vi altid sikrer os, at vores research er i orden.