Forening

Akvarieklubben Gadevang 81

Klubaften mandag i lige uger fra kl. 18-20
Tlimelding til spisning senest lørdagen før.

Kontingent: kr. 120,- årligt (betales forud)

KLubben stiller gratis akvarier og pumper til rådighed for medlemmerne, samt almindeligt tørfoder.