Forening

Aktiviteten, Torstorp Plejecenter

Vi er et levende plejecenter og har dagligt forskellige aktivitetstilbud, som benyttes af både hjemmeboende borgere og beboere på plejecenteret.

Hverdagen i Aktiviteten er meget alsidig. Som bruger af Aktiviteten er du medbestemmende i de aktiviter, der foregår. Vi er aldrig bange for at være impulsive.

Vi bager, laver mad, laver gymnastik, synger og taler om livet.

Vi udarbejder et blad (Morellen) hver måned, hvor vi fortæller om vores liv og oplevelser i aktiviteten.

Vi har ofte besøg af foredragsholdere og musikalske kunstner.

Alt sammen er med til at skabe liv og livsglæde i en spændende tredje alder.