Forening

Ældre hjælper Ældre

Ældremobiliseringen er et samarbejde mellem følgende tre ældreorganisationer:

– Pensionisternes Samvirke (PS)
– Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark (SPD)
– Danske Pensionister (DP)

Organisationerne i Ældremobiliseringen repræsenterer tilsammen flere end 700 klubber og foreninger med i alt 140.000 medlemmer, individuelt såvel som kollektivt indmeldte.

Alle medlemmer er 60 år eller mere.

Ældremobiliseringen ledes i fællesskab af de 3 formænd. Jørgen Fischer varetager kontaken udad til.

Ældremobiliseringen blev stiftet i 1992.

Udover at arbejde med ældrepolitiske spørgsmål på mange planer, driver Ældremobiliseringen en række projekter – for eksempel Ældre hjælper Ældre / Ældre trives lokalt og teknologiprojektet.