Forening

Børns Voksenvenner Roskilde Afd.

skaber rum og mulighed for etablering af venskaber mellem børn med spinkelt netværk af voksne, og frivillige ressourcestærke voksne.

Vi vil gennem grundig matchning danne muligheder for at børnene oplever et venskab med en voksen, som vil kunne virke styrkende på deres selvværd, og derved danne grobund for en positiv udvikling for barnet, f.eks. i skolen og i de sociale relationer.

Vi vil gennem grundige interviews, besøg i hjem, børneattest og kurser, gøre alt for at holde personer med pædofile tendenser væk fra vores organisation.

Såfremt at der er fundament til et godt match, så tilstræber vi et match inden for samme køn.

Vi bestræber os på at børnene ikke venter for længe på den rette voksenven.

Vi iværksætter netværksskabende aktiviteter for børn, forældre og voksenvenner.

Værdigrundlag:
– Grundighed
– Tryghed
– Anerkendende relationer
– Udvikling

Voksenvenner er
Ressourcestærke frivillige voksne i alle aldre.
Det forventes at du:

• Har lyst, tid og overskud til at være ven med et barn.
• Er åben for andre miljøer.
• Er moden og ansvarlig.
• Kan afsætte et par timer 2-4 dage om måneden.

Som Voksenven har du mulighed for at gøre en forskel i et barns liv

Et barn har behov for voksne til at spejle sig i.
Et barn har brug for oplevelser sammen med voksne.
Et barn har brug for relationer til voksne.
Et barn har brug at blive hørt.
Et barn har brug for at blive forstået.

Disse ting er vigtige i et barns opvækst. En voksenven kan medvirke til at opfylde nogle af disse behov.

Børnene er
Børns voksenvenner henvender sig til børn fra 6 år og opefter. Børnene vokser op med én forælder og har ringe eller slet ingen kontakt til den anden biologiske forælder.

Disse børn kan ofte mangle en anden voksen i deres liv. En voksen til at – snakke med – lege med – være sammen med.

Som udgangspunkt er målgruppen almindelige børn med almindelige problemer. Derudover er barnet kendetegnet ved at have et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer.
Måske begrænser barnets kontakt sig til den ene forælder, en lærer samt fritidspædagogen. Det bliver i den situation svært for barnet at opnå en voksens fulde opmærksomhed.

Børnene kan

• mangle spejling i en voksen identifikationsmodel
• have været udsat svigt fra voksne
• have oplevet en voldsom social begivenhed
• være sårbare og udsatte

Børnene er ikke behandlingskrævende