Bestyrelse

Margit Løvkvist

Formand

Tovholder for afisigruppen

Leif Loll Jørgensen

Næstformand

Jørgen Skorstengaard

Kasserer

Sanne Helena Graffe

Medlem