BLIV MENTOR

EN KOMMUNE EN KALENDER

Akutte sager og underretninger

Er du alvorligt bekymret for et barn eller ungs trivsel i hjemmet, skal du underrette kommunen mundtligt eller skriftligt. Du kan altid kontakte Børne- og Ungerådgivningscentret på telefon 43 59 12 00.